- انواع ستون های رزینی

   - سختی گیر

   - دیونایزر

   - سیستم های اسمز معکوس

   - انواع پمپ های تزریق مواد شیمیایی

   - لوازم یدکی

   - انواع ممبران(غشاء)

   - انواع پرشروسل

   - انواع فیلتر کارتریج

   - ارائه آموزش و خدمات فنی و مهندسی

   - مهندسی و ساخت مخازن تحت فشار،رآکتورهای شیمیایی،مبدل های حرارتی و کلیه تجهیزات مربوطه